główne
działalności
biura
JK architekci
przygotowanie
inwestycji
projektowanie
wielobranżowe
doradztwo
inwestycyjne

Firma JK architekci zajmuje się w swojej działalności całością procesu inwestycyjnego. Począwszy od pomocy w znalezieniu działki, przygotowaniu inwestycji, poprzez wielobranżowe projekty budowlane, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, projekty przetargowe, nadzory autorskie, do współpracy z budową w trakcie realizacji, wizualizacje i kosztorysy, itp.

Osobną kategorią działalności biura JK architekci jest doradztwo inwestycyjne, a w jego zakresie przygotowanie terenu pod inwestycje, analiza możliwości i potencjału działek budowlanych, badanie zgodności zamierzeń inwestycyjnych z dokumentami planistycznymi, projekt inwestycji, przygotowanie dokumentów formalnych oraz obsługa projektów w urzędach i nadzory autorskie.

Angażujemy się w każde ciekawe przedsięwzięcie, które może przynieść nam satysfakcję, nawet będące na pograniczu architektury. W ostatnim czasie byliśmy zaangażowani w tworzenie portalu inwestorskiego Kafelki.pl od strony doradczej i projektowej, czynnie uczestniczyliśmy w kształtowaniu portalu i tworzeniu jego profesjonalnej treści.